Hildas och Zacks kull

 

Födda 2021-06-10

 

4 tikar och 4 hanar

 

2 röda tikar och 2 svarta

4 svarta hanar...

 

Valparna 6 veckor gamla...

 

HHippyHippyShake6v_huvud  HHippyHippyShake6v_stand

SL Hippy Hippy Shake "Hane"

 

HSunKing6v_huvud  HSunKing6v_stand

SL Sun King "Hane"

 

HThisBoy6v_huvud  HThisBoy6v_stand

 SL This Boy "Hane"

 

HTicketToRide6v_huvud  HTicketToRide6v_stand

SL Ticket To Ride "Hane"

 

HLadyMadonna6v_huvud  HLadyMadonna6v_stand

SL Lady Madonna "Tik"

 

HHoldMeTight6v_huvud  HHoldMeTight6v_stand 

SL Hold Me Tight "Tik"

 

HSummerBreeze6v_huvud  HSummerBreeze6v_stand

SL Summer Breeze "Tik"

 

HLongTallSally_huvud   HLongTallSally6v_stand

SL Long Tall Sally "Tik" 

 

 

 

Valparna 4 veckor gamla...

 

Hhanenr1

Hane

Hhanenr2

Hane

Hhanenr3

Hane

Hhanenr4

Hane

HHoldMeTight

Tik

HLadyMadonna

Tik

HLongTallSally_tik

Tik

HSummerBreeze_tik

Tik

 

Stinas & Simons 2:a kull

 

Födda 2021-04-20

 

3 tikar och 1 hane, alla BlueRoan

 

 Simon1year_hassleholm-collage2019   stina_nyahemsidan

 

Valparna 7 veckor gamla...

 

SRoyaleCasino_7v_huvud  SRoyaleCasino_7v_stand

SL Casino Royale

 

SSolitaireOcean_7v_huvud  SSolitaireOcean_7v_stand

SL Solitaire Ocean

 

SCandyCrush_7v_huvud  SCandyCrush_7v_stand

SL Candy Crush

 

SJellyBoom_7v_huvud  SCandyCrush_7v_stand

SL Jelly Boom

 

Valparna 5 veckor gamla... 

 

SRoyalCasino_huvud5v    SRoyalCasino_stand5v 

SL Casino Royale

 

SSolitaireOcean_huvud5v   SSolitaireOcean_stand5v

SL Solitaire Ocean

 

SCandyCrush_huvud5v   SCandyCrush_stand5v

 SL Candy Crush

 

SJellyBoom_huvud5v   SJellyBoom_stand5v

SL Jelly Boom